ویزا

نکات لازم و مشترک جهت اخذ رواديد

۱- اتباع کليه کشورهايی که دارای گذرنامه معتبر (با اعتبار حداقل ۶ ماه و تعداد کافی صفحات سفيد) و خارجيانی که دارای اقامت حداقل ۶ ماه در کشور ايتاليا باشند، می‌‌توانند پس از ارايه مدارک لازم و دريافت از بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم به ايران سفر کنند.
۲- اتباع ايتاليايی و خارجی که دارای گذرنامه معتبر باشند می‌‌توانند برای مسافرت به مناطق اقتصادی آزاد جمهوری اسلامی ايران (کيش، قشم، چابهار و …) نيازی به اخذ رواديد نداشته و به راحتی در مبادی ورودی با اخذ رواديد ۱۴ روزه به آن مناطق وارد شوند. بديهی است در صورت تمايل به ادامه سفر به ساير مناطق داخلی کشور، می‌‌توانند به دفاتر نمايندگی وزارت امور خارجه مستقر در آن مناطق آزاد مراجعه کرده و طبق مقررات رواديد لازم را دريافت کنند.
۳- متقاضيان برای ورود به ساير مناطق آزاد که فاقد مبادی مستقيم ورودی هوائی، دريائی و يا زمينی می‌‌باشند بايد ازطريق يکی از نمايندگی‌های جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور رواديد موردنياز را دريافت کنند.
۴- اتباع خارجی زير ۱۸ سال جهت اخذ رواديد نيار به ارايه اجازه کتبی پدر که به تأييد (محاضر رسمی محلی) رسيده باشد، دارند.
۵- شهروندان ايرانی که ترک تابعيت نکرده‌اند (شناس‌نامه و گذرنامه ايرانی دارند) و در ضمن دارای گذرنامه خارجی و يا مدرک مسافرتی پناهندگی می‌‌باشند، نمی‌توانند با مدارک مذکور به ايران مسافرت کنند، اين‌گونه افراد بايد گذرنامه جديد دريافت کرده و با گذرنامه ايرانی به کشور مسافرت کنند.
۶- صدور رواديد برای اتباع کليه کشور‌ها به استثنای فلسطين اشغالی (اسرائيل) براساس مقررات بلامانع است.
۷- درصورت رد درخواست رواديد به‌هر دليل وجه پرداخت شده مسترد نمی‌شود.
۸- کسانی که درخواست رواديد دو بار ورود و يا مکرر دارند، لازم است که قبلاً با بخش رواديد سفارت تماس حاصل نموده و يا درخواست خود را به آدرس رايانامه بخش کنسولی ارسال کنند:
۹- در صورت ارسال مدارک ناقص، به اين‌گونه مدارک ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- بهای پرسش‌نامه يا رواديد اتباع کشورهای امريکا، انگلستان و کانادا هنگام دريافت پرسش‌نامه و مدارک درخواست رواديد اخذ می‌شود و در صورت رد تقاضا مسترد نخواهد شد.
۱۲- بهای رواديد اتباع کشور آلمان هنگام دريافت مدارک درخواست رواديد اخذ می‌‌شود و در صورت رد تقاضا نيمی از بهای دريافت‌شده مسترد خواهد شد.
۱۳- بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم، در صورت ضرورت می‌‌تواند متقاضی درخواست رواديد را برای مصاحبه دعوت کند.
۱۴- بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم در صدور يا عدم صدور رواديد اتباع خارجی و هم‌چنين مطالبه و يا مستندات ديگر مخير است.
۱۵- دارندگان رواديد پس از ورود به خاک جمهوری اسلامی ايران ملزم به رعايت قوانين و مقررات جاری در آن خواهند بود.
۱۶- چنان‌چه متقاضی پس از مسافرت به هر دليلی درخواست تمديد مدت اقامت مندرج در رواديد خود را داشته باشند بايد به اداره کل امور اتباع خارجه نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مراجعه کند.
۱۷- دارنده رواديد بايد براساس تاريخ‌های مندرج در رواديد به ايران وارد و در موعد مقرر خارج شود. اقامت بيش از مدت اقامت مندرج در رواديد در ايران خلاف قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران می‌‌باشد.
۱۸- متقاضی پس از دريافت رواديد، بايد مشخصات و تاريخ‌های مندرج در آن‌را به‌دقت بررسی و در صورت وجود مغايرت مراتب را به مأمور کنسولی اعلام تا نسبت به تعويض آن اقدام کند.
۱۹- همراه‌داشتن اصل و تصوير بيمه‌نامه حوادث و سلامت با اعتبار مدت اقامت رواديد.
۲۰- متقاضيان رواديد کشور جمهوری اسلامی ايران می‌‌توانند در صورت نياز سئوال‌های خود را در خصوص نحوه رواديد و سفر به ايران، به آدرس رايانامه بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در ارسال و پاسخ لازم را دريافت کنند.

۱رواديد ورود
بازرگانان، کارشناسان و متخصصين فنی و کسانی که برای مذاکرات تجاری و … قصد سفر به جمهوری اسلامی ايران را دارند درصورت ارايه دعوت‌نامه از طرف شرکت تجاری (حقيقی و يا حقوقی) خود می‌‌توانند با رجوع به نشانی اينترنتي و ثبت درخواست خود نسبت رواديد ورود تجاری اقدام کند.

مدارک لازم:
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد بدون خط خوردگی که توسط متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- اصل و تصوير گذرنامه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
۳- دو قطعه عکس بيومتريک جديد ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسی‌شده.
۴- همراه‌داشتن اصل و تصوير بيمه‌نامه حوادث و سلامت با اعتبار رواديد.
۵- پرداخت هزينه رواديد در هنگام مراجعه به بخش کنسولی اعلام می‌‌شود.
۶- ارايه فرم شماره ۲ توسط شريک تجاری خارجی.
۷- نامه درخواست رواديد از طرف شرکت ايتاليايی به‌عنوان بخش سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم با تعيين اهداف و مدت سفر.

۲رواديد عبور (Transit Visa)
رواديد عبور جهت افرادی صادر می‌‌شود که قصد سفر به کشور سومی را ازطريق کشور جمهوری اسلامی ايران دارند. اين افراد ظرف مدت کوتاهی (حداکثر ۷ روز) به‌صورت ترانزيت از ايران عبور کنند.
مدارک لازم:
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد بدون خط خوردگی که توسط متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- رواديد معتبر کشور مقصد.
۳- دو قطعه عکس بيومتريک جديد ۴x۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسی‌شده.
۴- ارايه بليط معتبر مسافرت به کشور سوم.
۵- اصل و تصوير گذرنامه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
۶- همراه داشتن اصل و تصوير بيمه‌نامه حوادث و سلامت با اعتبار رواديد.
۷- پرداخت هزينه رواديد ‏(هنگام مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت اعلام می‌‌شود.
۸- همراه داشتن اصل و تصوير بيمه‌نامه حوادث و سلامت تا اعتبار رواديد
۹- متقاضيان می‌‌توانند با ارسال مدارک مشروحه فوق به آدرس رايانامه بخش کنسولی سفارت پاسخ لازم را دريافت دارند.

۳رواديد جهان‌گردی
کليه متقاضيان رواديد جهان‌گردی، اعم از کسانی که قصد بازديد از مناطق ديدنی و يا آثار باستانی را داشته و يا افرادی که به منظور زيارت اماکن مقدسه در شهرهای مذهبی عازم جمهوری اسلامی ايران هستند می‌‌توانند ازطريق آژانس‌های مسافرتی و مراکز توريستی و پس از اخذ رواديد به جمهوری اسلامی ايران سفر کنند.
مدارک لازم:
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد بدون خط خوردگی که توسط متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- دو قطعه عکس ۴×۳ از روبرو، زمينه روشن، بدون کلاه و عينک
۳- اصل و تصوير گذرنامه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
۴- همراه داشتن اصل و تصوير بيمه‌نامه حوادث و سلامت تا اعتبار رواديد
۵- پرداخت هزينه رواديد ‏(هنگام مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت آدرس بانک اعلام می‌‌شود.
توجه:
– برای متقاضيان رواديد جهانگردی ارايه شماره مجوز توسط آژانس مسافرتی معتبر الزامی است و درمورد رواديد زيارتی تقاضای کتبی متقاضی کفايت می‌‌کند.
– مدت زمان لازم برای صدور رواديد جهت کسانی که با ارايه مدارک لازم به بخش کنسولی، درخواست خود را ارايه نموده و هم‌چنين برای کسانی که شماره مجوز وزارت خارجه را ازطريق آژانس‌های مسافرتی در اختيار دارند، حداقل يک هفته به طول می‌‌انجامد.
– متقاضيان رواديد جهانگردی می‌‌توانند جهت تسريع در صدور رواديد نسبت به ارسال شماره مجوز و مشخصات خود به آدرس رايانامه بخش کنسولی سفارت اقدام نموده و پاسخ لازم جهت مراجعه را دريافت کنند.

۴رواديد فرودگاهی برای توريست‌‌‌ها، با اعتبار دو هفته‌ای
باتوجه به مصوبه هيئت وزيران جمهوری اسلامی ايران، مقرر شد منبعد دفاتر گذرنامه و رواديد وزارت امورخارجه مستقر در فرودگاه امام خمينی (ره)، مهرآباد، مشهد، شيراز و تبريز جهت دارندگان گذرنامه‌های عادی معتبر کشورهای به شرح ذيل بنا به درخواست متقاضی رواديد جهانگردی (حداکثر تا دو هفته) صادر کنند. بديهی است اين نوع رواديد درصورت تشخيص ضرورت توسط مقامات ذی‌ربط (حداکثر تا دو هفته ديگر) قابل‌تمديد خواهد بود.
آذربايجان – آلبانی – آلمان – اطريش – ارمنستان – ازبکستان – اسپانيا – استراليا – اسلوانی – اسلوواک – امارات متحده عربی -‌اندونزی – اکراين – ايتاليا – ايرلند – بحرين – برزيل – برونتی – بلاروس – بلژيک – بلغارستان – بوسنی هرزگوين – پرتغال – پرو – تاجيکستان – تايلند – ترکمنستان – چين – دانمارک – فدراتيو روسيه – رومانی – ژاپن – سنگاپور – سوئد – سوييس – سوريه – عربستان – عمان – فرانسه – فلسطين – قبرس – قرقيزستان – قطر – کرواسی – کره جنوبی – کره شمالی – کلمبيا – کوبا – کويت – گرجستان – لبنان – لوگزامبورگ – لهستان – مالزی – مجارستان – مغولستان – مکزيک – نروژ – نيوزلند – ونزوئلا – ويتنام – هلند – هند – يوگسلاوی – يونان.
مدارک لازم:
۱- اصل و تصوير گذرنامه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
۲- هزينه اين نوع رواديد ۵۰ يورو می‌‌باشد. (ضمناً مبلغ ۱۰ يورو برای هر همراه گذرنامه اضافه می‌‌شود).
۳- شرکت‌‌ها و دفاتر خدمات مسافرتـی به منظـور تسريع در سفر مسافـران خود می‌‌توانند درخواست و مشخصات گروههای متقاضی رواديد را ۴۸ ساعت قبل از ورود مسافرين به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه ارايه نموده تا مجوز لازم به دفاتر اداره گذرنامه و رواديد در فرودگاه مورد نظر ابلاغ شود.
۴- افرادی که حائز شرايط ذکر شده نباشند، درصورت مراجعه به مبادی ورودی و دريافت پاسخ منفی، مسئوليت عواقب و هزينه‌های مربوطه را بر عهده خواهند داشت.
۵- جهت تسريع در صدور رواديد،کسانی که دعوت‌کننده‌ای در ايران نداشته و نشانی مشخصی ندارند بايد با مراجعه به آدرس www.itto.org هتل محل اقامت خود را انتخاب و پس از ذخيره‌کردن جا، برگه Reservation خود را به دفاتر گذرنامه و رواديد وزارت امورخارجه مستقر در فرودگاه امام خمينی (ره)، مهرآباد، مشهد، شيراز و تبريز جهت دريافت رواديد ارايه کنند.
توجه:
اين نوع رواديد صرفاً با هدف جهانگردی و جهت افرادی که اصالتاً دارای تابعيت کشورهای فوق الذکر می‌‌باشند صادر و شامل دارندگان گذرنامه‌های سياسی، خدمت، تجاری، کارشناسی، خبرنگاری، گزارشگری و اتباع ايرانی که دارای گذرنامه خارجی نيز بوده ولی به موجب قوانين جمهوری اسلامی ايران از تابعيت ايران خارج نشده‌اند نخواهد بود.

۵رواديد برای اتباع سابق ايران (توريستی)
اتباع سابق ايران که براساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ايران ترک تابعيت کرده‌اند می‌‌توانند پس از اخذ رواديد به جمهوری اسلامی ايران سفر کنند، متقاضيان می‌‌توانند با ارايه مدارک به‌شرح زير شخصاً، با ارسال مدارک توسط پست سفارشی و يا مشخصات خود به آدرس رايانامه بخش کنسولی سفارت جهت اخذ رواديد پاسخ لازم را دريافت کنند.
مدارک لازم:
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد بدون خط خوردگی که توسط متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- يک نسخه از فتوکپی سند ترک تابعيت از کشور جمهوری اسلامی ايران.
۳- دو قطعه عکس ۴×۳ جديد (از روبرو، برقی، بدون کلاه و عينک)
۴- درخواست کتبی متقاضی رواديد
۵- اصل و تصوير گذرنامه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
۶- پرداخت هزينه رواديد ‏(هنگام مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت اعلام می‌‌شود.

۶رواديد اتباع، مردان خارجی دارای همسر ايرانی
آقايان اتباع ساير کشور‌ها که دارای همسر ايرانی می‌‌باشند، می‌‌توانند پس از اخذ رواديد به کشور جمهوری اسلامی ايران سفر کنند، متقاضيان می‌‌توانند با ارايه مدارک زير شخصاً، يا با ارسال مدارک توسط پست سفارشی و يا مشخصات خود به آدرس رايانامه بخش کنسولی سفارت جهت اخذ رواديد پاسخ لازم را دريافت کنند.
مدارک لازم:
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد بدون خط خوردگی که توسط متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- درخواست کتبی همسر متقاضی رواديد.
۳- دو قطعه عکس بيومتريک جديد ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسی شده.
۴- ارايه فتوکپی گواهی ازدواج (پروانه زناشوئی ايرانی)
۵- پرداخت هزينه رواديد ‏(هنگام مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت آدرس بانک اعلام می‌‌شود.
۶- اصل و تصوير گذرنامه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار بدون خدشه باشد.

۷رواديد اتباع خارجی دارای مادر ايرانی
اتباع ساير کشور‌ها که دارای مادر ايرانی می‌‌باشند، می‌‌توانند پس از اخذ رواديد به جمهوری اسلامی ايران سفر کنند، متقاضيان می‌‌توانند با ارايه مدارک زير شخصاً، توسط پست سفارشی و يا مشخصات خود به آدرس رايانامه بخش کنسولی سفارت جهت اخذ رواديد پاسخ لازم را دريافت کنند.
مدارک لازم:
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد بدون خط خوردگی که توسط متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- ارايه فتوکپی سند ولادت
۳- دو قطعه عکس بيومتريک جديد ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسی شده.
۴- برای افراد زير ۱۸ سال اجازه نامه کتبی پدر تأييد شده توسط مراجع رسمی.
۵- درخواست کتبی مادر.
۶- اصل و تصوير گذرنامه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
۷- پرداخت هزينه رواديد ‏(هنگام مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت آدرس بانک اعلام می‌‌شود.
۸- همراه داشتن اصل و تصوير بيمه‌نامه حوادث و سلامت تا اعتبار رواديد.

۸رواديد تحصيلی
صدور رواديد تحصيلی تن‌ها جهت دانشجويان يا طلاب علوم دينی صورت می‌‌گيرد. بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم پس از وصول پذيرش تحصيلی که از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و يا مرکز جهانی علوم اسلامی صادر شده باشد و هم‌چنين مجوز صدور رواديد توسط اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، نسبت به صدور رواديد اقدام خواهد کرد.
مدارک لازم:
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد بدون خط خوردگی که توسط متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- دو قطعه عکس بيومتريک جديد ۴x۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسی شده.
۳- اصل و تصوير گذرنامه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
توضيحات مهم:
۱- دارنده رواديد جهت اخذ اقامت دانشجويی بايد پس از ثبت نام در دانشگاه يا مرکز محل تحصيل و اخذ گواهی لازم از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و يا مرکز جهانی علوم اسلامی به اداره کل اتباع خارجه نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مراجعه کند.
۲- دارندگان رواديد پس از ورود به خاک جمهوری اسلامی ايران ملزم به رعايت قوانين و مقررات جاری در آن خواهند بود.

۹رواديد ورود تجاری ۷۲ ساعته
کليه اتباع خارجی می‌‌توانند ازطريق اين نوع ويزا به مدت حداکثر ۷۲ ساعت در ايران اقامت داشته باشند.

نحوه اخذ ويزا:
۱- شريک تجاری يا کاری دعوت‌کننده متقاضی در ايران بايد حداقل ۴۸ ساعت قبل از انجام سفر با ارايه مدارک موردنياز هماهنگی لازم را با اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه و يا دفتر آن اداره در مرز ورودی انجام داده و مجوزهای لازم را اخذ کند.
۲- پس از موافقت، فرد متقاضی می‌‌تواند به ايران سفر نموده نسبت به اخذ رواديد خود از دفتر وزارت امور خارجه مستقر در مبادی ورودی اقدام کند.
توجه: حضور شريک تجاری و يا دعوت‌کننده ايرانی هنگام ورود مسافر در مرز ورودی ضروری می‌‌باشد. کليه مراحل صدور اين نوع رواديد در ايران انجام می‌‌شود.

۱۰شرايط درخواست ساير انواع رواديد
صدور ساير انواع رواديد مانند: رواديد ورود با اجازه کار و يا رواديد مطبوعاتی، تحصيلی، سياسی، خدمت و … نياز به اعلام مراکز ذی‌ربط دارد و اين نمايندگی پس از دريافت درخواست و تکميل فرم مربوطه نسبت به اخذ مجوز از سوی وزارت امور خارجه در تهران اقدام مقتضی بعمل می‌‌آورد. بديهی است متقاضی می‌‌تواند مستقيمآ ازطريق وزارت امور خارجه در تهران نيز اقدام کند.

۱۱هزينه رواديد