وقت کلیه سفارت ها

وقت سفارت

اولین قدم برای اخذ ویزای تمامی کشورها، تعیین وقت سفارت و حضور در سفارت آن کشور به همراه مدارک لازم جهت  مصاحبه می باشد.

——————————————————————————–

دریافت وقت سفارت

تماس تلفنی با شماره 8-88503457 / (خط ویژه) 88516474 جهت بررسی امکان تعیین وقت سفارت در تاریخ مورد نظر برای کشور مدنظر شما